971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

COL·LABORADORS

Mateu Flaquer Sansó

Enginyer Industrial

6TEC ESTUDI

 

Jaume Flaquer Sansó

Enginyer Industrial

6TEC ESTUDI

 

Pere Flaquer Sansó

Enginyer Industrial

6TEC ESTUDI

 

Marc Pons Sanz

Arquitecte

 

Miquel Granados Carballal

GEOBIOLOGIA I ARMONITZACIÓ

Guillem Jaume Sureda

Arquitecte tècnic

6TEC ESTUDI

 

Sebastià Jaume Mestre

Arquitecte tècnic

6TEC ESTUDI

 

Bernat Parera Pocoví

Arquitecte tècnic

 

 

Guillem Bauçà Sastre

Arquitecte tècnic

 

Bartomeu Adrover Barceló

Arquitecte tècnic

Joan Brunet Alós

Arquitecte tècnic

 

 

Aina Amorós

Interiorista

FENG-SHUI

 

Sebastià Sansó Gomila

Bioconstructor

ESTUDIS GEOBIOLÒGICS

 

Francesco Lanza

Baubiòleg IEB-IBN

MEDICIONS DE RADIACIONS

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT