971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Ampliació vivenda a Can Neula de Son Carrió

Ampliació d'una vivenda existent que consisteix en cobrir una terrassa existent en planta pis per fer-la habitació. La voluntat tant de la propietat com dels projectistes era fer una mínima intervenció en la casa existent, que té un caràcter propi, i incorporar materials i conceptes de bioconstrucció. Per això es va optar per una construcció en sec, tant de la coberta com dels trasdossats interiors, utilitzant rastrells i taulells de fusta, aïllaments de suro natural i revestiments amb morters transpirables. Construir en sec optimitza la rapidesa de muntatge i, en aquest cas, en tres setmanes l'obra estava acabada.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT