971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Ampliació d'habitatge al C/ Mesquida de Manacor

Es vol ampliar el programa de l’habitatge existent en dues habitacions i un bany més. L’actuació es donarà a una part de la terrassa que té el propi habitatge i des de la qual s’accedeix per  l’escala interior del mateix edifici.

 

El sistema constructiu escollit és mitjançant un sistema estructural lleuger, de entramat de fusta i panells d’OSB, fet que no aportarà gaire pes a l’estructura existent i facilitarà la construcció del mateix ja que és un sistema completament en sec.

 

S’han tingut en compte els paràmetres d’assolellament a l’hora de situar les obertures en les façanes, de manera que l’habitatge pugui actuar de forma passiva. L’aïllament es realitzarà amb materials ecològics com el suro natural negre i la fibra de fusta.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT