971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Alba Carles Ramèntol

Foto Alba

Sóc arquitecta llicenciada per la Universitat Politècnica de Catalunya a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona des de l’any 2011.

 

Un cop acabats els estudis, el Febrer de l’any 2012 començo a col·laborar amb l’estudi Arquitectura Minimum S.L.P a Evissa. Aquí desenvolupo projectes d’habitatges unifamiliars, des dels estudis previs fins a la direcció d’obra. També col·laboro en el disseny de l’espai interior, com en la il·luminació o el mobiliari.

 

Al cap de tres anys, canvio d’illa per seguir formant-me. Començo a col·laborar primerament amb l’estudi de Joan Oliver a Manacor i a continuació amb l’estudi Trespams Vendrell Arquitectes. En els dos estudis desenvolupo en major part projectes de reforma d’hotels de 4 i 5 estrelles. També començo a formar-me en la realització d’imatges renderitzades i en la redacció de projectes en sistema BIM.

 

El Gener del 2021 començo a col·laborar amb l’estudi Contrafort Arquitectura.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT