971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Adequació Torre dels Falcons de Porto Cristo

Projecte encara no realitzat. Aquesta torre de defensa es creu que va ser construïda entre els segles XIII i XIV i va ser reconstruïda l’any 1577. L’any 1936 fou parcialment destruïda en el bombardeig de les forces republicanes. Posteriorment fou restaurada a càrrec dels propietaris dels terrenys. Actualment està catalogada dins el Catàleg dels Centres d'Interès de Manacor amb el número D-15, i el sòl a on està situada rep la qualificació de BIC. A causa del seu estat de deteriorament l'ajuntament va proposar la seva restauració, donant-li un ús divulgatiu i de mirador. Les actuacions que es proposen són: realització d'un accés mitjançant una escala de caragol, dotació d'il•luminació interior i exterior, neteja d'humitats i recuperació dels acabats malmesos i reconstrucció de l'escala de marés interior que dóna accés al terrat de la torre.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT